Zamjene i povrati

U slučaju da pri preuzimanju proizvoda, kupac ustanovi da je paket fizički oštećen prilikom transporta ili pokazuje znakove otvaranja, kupac treba odbiti preuzimanje paketa.

U slučaju pogrešno isporučenih ili neispravnih proizvoda, kupac ima pravo na zamjenu ili povrat. Kako bi ostvario pravo na zamjenu ili povrat proizvoda, kupac je dužan u roku od 2 dana od dana zaprimanja proizvoda, obavijestiti prodavatelja putem telefona (042/798-005) ili elektronske pošte (shop@inter-land.hr) o nedostatku, te dogovoriti preuzimanje i zamjenu pogrešno isporučenih ili neispravnih proizvoda.

Troškove povrata i/ili zamjene pogrešno isporučenih ili neispravnih proizvoda snosi prodavatelj. Vraćeni pogrešno isporučeni proizvodi moraju biti kompletni, u dobrom stanju, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom (uključujući kopiju računa), neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. Svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen, ne smije biti uklonjena ili oštećena. Kupac je proizvode dužan vratiti na adresu: INTER LAND d.o.o., Eugena Kumičića 70, 42000 Varaždin.

Savjetujemo:

Dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na www.inter-land.hr prilikom izbora proizvoda.

Prije potpisivanja dostavnog lista ne preuzimajte paket, već ga u prisustvu dostavljača otvorite i provjerite vanjski izgled naručene robe u paketu, a pogotovo ukoliko paket pokazuje vidna oštećenja. Ako roba ima vidna oštećenja, nedostatke ili se radi o robi koju niste naručili molimo da paket ne preuzimate - dostavljač će ga vratiti nama, a naša korisnička podrška kontaktirat će vas kako biste dogovorili novu dostavu ispravne robe ili eventualni povrat sredstava u slučaju da roba koju želite naručiti nije raspoloživa.

Obratite nam se na info broj 042/798-005 ili e-mail adresu shop@inter-land.hr za obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.

 

PISANI PRIGOVOR POTROŠAČA

U slučaju da je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan, može uputiti pisani prigovor prodavatelju kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu sukladno čl. 10. st. 1. - 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) na jedan od načina:

  • u našoj trgovini na adresi Eugena Kumičića 70, 42000 Varaždin
  • dostaviti poštanskim putem na adresu
    INTER LAND d.o.o., Eugena Kumičića 71, 42000 Varaždin

Sukladno čl. 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), na pisani prigovor INTER LAND d.o.o. očitovat će se odgovorom u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora od strane kupca.

U pisanom prigovoru kupac mora navesti svoje ime i prezime te adresu za dostavu odgovora, te ukoliko se radi o prigovoru vezanom uz narudžbi robe, broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.

Također sukladno čl. 10 st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) na fiskaliziranom računu koji kupac dobije uz kupljene proizvodejasno je navedena obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora. Evidencija prigovora i način rješavanja prigovora čuvaju se na trajnom mediju na lokaciji Eugena Kumičića 71, 42000 Varaždin sukladno odredbi čl. 10. st. 6. Zakona o zaštiti potrošača.

Za telefonske upite, komentare, sugestije i prigovore korisnička služba INTER LAND d.o.o. stoji na usluzi i na info telefonu: 042/798-005.

 

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti putem linka https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Narodne Novine“ broj 41/14, čl.72., st.1), kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana.

Kako bi ostvario pravo na raskid ugovora, kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci o raskidu ugovora i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Pismenu obavijest o namjeri jednostranog raskida ugovora kupac mora poslati prodavatelju na jedan on načina:

Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. ovoga Zakona, vratiti kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

Iznimno, prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac je dužan vratiti prodavatelju naručene proizvode koji moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako kupac vraća otpakirani proizvod oštećene ambalaže, a proizvod nije koristio, kupac snosi troškove dostave, a prodavatelj će mu vratiti plaćeni iznos umanjen za 25 %.

Ako kupac vraća otpakirani proizvod neoštećene ambalaže, a proizvod je koristio, kupac snosi troškove dostave, a prodavatelj će mu vratiti plaćeni iznos umanjen za 50 %.

Proizvod za kojeg kupac nema originalnu ambalažu, račun, garanciju ili svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila uz proizvod nakon preuzimanja, prodavatelj nema obavezu preuzeti u povratu te nema obvezu povrata uplaćenog iznosa za robu.

Proizvod koji je oštećen nestručnom uporabom, prodavatelj nema obavezu preuzeti u povratu te nema obvezu povrata uplaćenog iznosa, a proizvod će biti vraćen kupcu o njegovom trošku.

Stanje korištenog proizvoda ili ambalaže će procijeniti prodavatelj.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

-       predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

-       predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

-       predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima