Uvjeti poslovanja

 

Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

  

 

1. OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Internet stranica www.inter-land.hr je u vlasništvu trgovačkog društva INTER LAND d.o.o., Eugena Kumičića 71, 42000 Varaždin (dalje u tekstu INTER LAND d.o.o.). INTER LAND d.o.o. omogućuje korištenje usluga i sadržaja internet stranice www.inter-land.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internet stranice www.inter-land.hr. Korištenjem internet stranice, krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internet stranice www.inter-land.hr u skladu s njima.

INTER LAND d.o.o. zadržava pravo na izmjenu Općih uvjeta poslovanja te iste može promijeniti bez prethodne najave, a kupci su dužni prilikom svakog korištenja internet stranice provjeriti važeće Opće uvjete poslovanja. Za kupovinu preko interneta, važeći su Opći uvjeti poslovanja na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.

Pristup na internet stranicu www.inter-land.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole tvrtke INTER LAND d.o.o. koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pisanim putem, poštom ili e-mailom, a INTER LAND d.o.o. će poslati pisani odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.  

 

2. OPĆE INFORMACIJE

Naziv tvrtke: INTER LAND d.o.o
Adresa: Eugena Kumičića 71, 42000 Varaždin
e-mail adresa: shop@inter-land.hr

Telefon (internet trgovina) : +385 42 798 005
Telefon (trgovina): +385 42 233 470

OIB:02354417624
Matični broj: 3490645
IBAN: HR1424020061500048128

 

3. OSNOVNI POJMOVI

U Općim uvjetima poslovanja pojmovi pisani podebljanim slovima imaju slijedeće značenje:

Prodavatelj: trgovačko društvo INTER LAND d.o.o., Eugena Kumičića 71, 42000 Varaždin,
OIB: 02354417624

www.inter-land.hr: Internet stranica u vlasništvu Prodavatelja

Kupac: fizička ili pravna osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije osoba naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod posredstvom internet stranice www.inter-land.hr. Ukoliko su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca.

Posjetitelj Internet stranice: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.inter-land.hr, te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda

Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno

Korištenje www.inter-land.hr: pristup stranici www.inter-land.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet trgovine

Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.inter-land.hr

Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.inter-land.hr, a koje je moguće kupiti putem online kupovine

Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima poslovanja (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

 

4. OSOBNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST

Za valjanu narudžbu proizvoda, osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina (poslovna sposobnost). Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

 

5. IZJAVA O PRIVATNOSTI

INTER LAND d.o.o. se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, i sl.).

INTER LAND d.o.o. neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje Zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza.

Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici INTER LAND d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

INTER LAND d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obveza.

Podaci koji se pristupom na internet stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama, i sl.), INTER LAND d.o.o. ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

INTER LAND d.o.o. informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka te redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške svrhe.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave, i sl.) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti INTER LAND d.o.o.. U slučaju promjene o kojoj nije obaviješten, INTER LAND d.o.o.  ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe odnosno isporuke proizvoda.

Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na početnu internet stranicu online trgovine INTER LAND d.o.o. te na sve stranice unutar navedene domene, a ne na vanjske stranice na koje upućuju linkovi na navedenu domenu te za koje INTER LAND d.o.o. nije nadležan niti odgovoran, kao i za stranice koje stranica www.inter-land.hr ne prikuplja i putem kojih ne obrađuje podatke korisnika.

Osim u  slučaju elektronske narudžbe, INTER LAND d.o.o. u drugim slučajevima neće kupcu slati elektronske poruke ukoliko na to kupac nije izričito pristao (npr. newsletter)

 

6. CIJENA

INTER LAND d.o.o. se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14). Cijene istaknute  pored pojedinog proizvoda na internetskoj stranici, vrijede za sve oblike plaćanja i izražene su s već uračunatim PDV-om.

INTER LAND d.o.o. će periodično, sukladno svojoj odluci stavljati određene proizvode, grupe proizvoda ili sve proizvode iz ponude na akcijsku prodaju po cijeni koja je niža od cijene tih proizvoda u redovnoj prodaji, te se isto obvezuje jasno vidljivo i čitljivo označiti i navesti duljinu trajanja akcijske prodaje. Nakon isteka roka akcijske prodaje, INTER LAND d.o.o. neće primati narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

 

7. PODACI O PROIZVODIMA I RASPOLOŽIVOST PROIZVODA

Podaci o proizvodima na internet stranici www.inter-land.hr kreirani su temeljem INTER LAND d.o.o. baze podataka. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe.

INTER LAND d.o.o. posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu, i sl.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda, ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na online trgovini www.inter-land.hr podložni su bugovima, nepravilnos­­tima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl.

U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima  prikazanih na internet stranici, INTER LAND d.o.o. zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi na skladištu.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.inter-land.hr, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u INTER LAND d.o.o. skladištu. Ukoliko u narudžbi kupca postoje proizvodi koji nisu na zalihi, kupac će o tome biti obaviješten najkasnije idući radni dan od dana naručivanja. Kupac tada može odlučiti želi li otkazati isporuku cijele ili dijela narudžbe, a ukoliko je robu platio unaprijed, razlika u uplaćenom novcu (otkazivanje jednog dijela narudžbe), odnosno cijeli iznos (otkazivanje cijele narudžbe) bit će vraćen na račun u roku od 3-5 radna dana.

 

8. NAČIN KUPNJE NA INTERNET TRGOVINI

Odabirom svakog proizvoda pored istog su ispisani detalji - ime proizvoda, kratak opis, cijena, količina te je li dostupan na skladištu. U cijenu proizvoda nije uključena cijena dostave osim ukoliko nije drugačije naznačeno (na primjer „besplatna dostava“).

Nakon što odaberete opciju „Dodaj u košaricu“ proizvod se uvrštava u Vašu košaricu.
Pristupom „košarici“ kupac dobiva uvid u odabrane proizvode, njihovu količinu i cijenu. Proizvod uvršten u „košaricu“ kupuje se klikom na tipku „Narudžba“. Nakon pritiska na tipku „Narudžba“, kupac pristupa u obrazac Narudžbe u koji je dužan upisati osobne podatke. Ukoliko se osobni podaci kupca razlikuju od osobnih podataka primatelja, dužan je odabirom odgovarajuće opcije na obrascu (odznačite dio „Dostaviti na ovu adresu“) točno upisati i podatke primatelja.

Klikom na gumb „Naruči“ kupac šalje narudžbu. Ukoliko je narudžba kupca ispravno provedena, na ekranu će se pojaviti obavijest „Vaša narudžba je zaprimljena. Nakon toga će kupac o primitku narudžbe dobiti posebnu obavijest elektronskim putem na navedenu e-mail adresu od strane prodavatelja.

Ukoliko je kao oblik plaćanja odabrano plaćanje e-bankarstvom ili općom uplatnicom, a INTER LAND.d.o.o. ne raspolaže naručenim proizvodom zbog nedostatka robe na skladištu, o tome će, u primjerenom roku, kupac biti obaviješten te će INTER LAND d.o.o. izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava.

U slučaju gore navedene uplate, kupac odgovara i snosi rizik za točnost i istinitost dostavljenih podataka s obzirom na to da će INTER LAND d.o.o. izvršiti povrat sredstava sukladno dostavljenim podacima. Povrat sredstava bit će u visini plaćene robe bez ostalih mogućih troškova.

 

9. NARUDŽBA I TRENUTAK SKLAPANJA UGOVORA

Proizvodi se naručuju putem online trgovine odabirom proizvoda korištenjem izbornika i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku kada INTER LAND d.o.o. elektroničkim putem zaprimi narudžbu.

U trenutku kada je narudžba zaprimljena, INTER LAND d.o.o. će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena, odnosno da je proizvod uspješno naručen. Ukoliko kupac ne dobije obavijest iz prethodnog stavka, kupcu se sugerira da provjeri

-      nije li poruka završila u Junk/Spam mapi

-      nije li poštanski sandučić pun

-      nalaze li se artikli u košarici nakon prijave na Internet stranicu www.inter-land.hr. Ukoliko se ne nalaze, kupac treba ponoviti proces naručivanja.

U slučaju plaćanja e-bankarstvom i općom uplatnicom, ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada INTER LAND d.o.o. zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen.

Ukoliko je proizvod naručen, a kao način plaćanja je odabrano e-bankarstvo ili opća uplatnica, INTER LAND d.o.o. se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu u trajanju od 5 radnih dana, ne uključujući subotu. Nakon isteka 5 radnih dana od primitka narudžbe, INTER LAND d.o.o. ne jamči za raspoloživost proizvoda.

 

10. NAČINI PLAĆANJA

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (HRK), s uključenim PDV-om.

U slučaju plaćanja e-bankarstvom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu te ih plaća kupac.

NAČINI PLAĆANJA

 • Plaćanje pri preuzimanju

Ukoliko želite naručene proizvode platiti pri preuzimanju, odaberite opciju "Plaćanje pouzećem". Plaćanje pouzećem moguće je isključivo gotovinom.

 • Plaćanje putem platnih kartica
  • jednokratno: MasterCard, Maestro, Visa, American Express, Diners
  • obročno do 6 rata bez kamata: American Express, Diners Club
  • obročno do 12 rata bez kamata: PBZ, ZABA

           Napomena: Minimalni iznos 1 rate je 14,00 eura

 • Plaćanje putem virmana

Pri zaprimanju narudžbe, na vašu e-mail adresu šaljemo predračun. Proizvode šaljemo prvi  radni dan nakon zaprimanja uplate na naš transakcijski račun. Ukoliko predračun nije plaćen u roku 7 dana, narudžba se stornira.

U slučaju plaćanja putem virmana, koristite sljedeće podatke:

INTER LAND d.o.o.
Eugena Kumičića 70, 42000 Varaždin
Banka: Erste&Steiermarkische bank d.o.o.
IBAN: HR1424020061500048128

 

11. DOSTAVA

Rokovi za dostavu za sve nove internet kupovine od 19.3.2020. su: Inter land d.o.o. će sve narudžbe pristigle do 12 sati pokušati u što je mogućem kraćem roku isporučiti kurirskoj službi. Kurirska služba dostavit će proizvode u najkraćem mogućem vremenu s obzirom na situaciju s epidemijom korona virusa. Rok za dostavu za vrijeme epidemije korona virusom ne postoji, te također ne vrijedi nikakav rok ako je dostavna služba spriječena dostaviti proizvod zbog situacije s korona virusom, također ne vrijedi ako dođe do poremećaja u radu kurirske službe zbog naglog povećanja broja internet kupnji. Dostava je radnim danom. Radni dani su ponedjeljka do petka izuzevši praznike i neradne dane. Inter land d.o.o. ne odgovara za štetu prouzročenu kašnjenjem dostave naručenog proizvoda. Inter land d..o.o. ne može utjecati niti predvidjeti točno vrijeme koje će biti potrebno kurirskoj službi da dostavi proizvod s obzirom na situaciju s epidemijom korona virusa. Također zbog povećanog broja internet narudžbi postoji mogućnost kašnjenja isporuke od strane Inter land d.o.o. prema kurirskim službama, te ćemo iste poslati slijedeći radni dan.

Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske, prema uvjetima koji su jednaki za sva područja dostave. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

Proizvode naručene u online trgovini INTER LAND d.o.o. dostavljaju dostavne službe Overseas Express i GLS Croatia d.o.o.

Narudžbe zaprimljene radnim danom do 13h šaljemo isti dan, a narudžbe zaprimljene nakon 13h šaljemo idući radni dan. Naručene proizvode ne šaljemo subotom, nedjeljom, blagdanom i državnim praznikom.

Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.

Dostava narudžbe vrši se na adresu koju je kupac naveo pri registraciji ili prilikom narudžbe proizvoda. Najmanje tri sata prije dostave, kupac će biti obaviješten SMS porukom od strane dostavne službe o vremenu dostave pošiljke.

Kada INTER LAND d.o.o. putem dostavne službe isporuči proizvod kupcu (odnosno primatelju), on (odnosno primatelj) je dužan preuzeti dostavljeni paket potpisom na dostavnici čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

Kupac je prilikom preuzimanja paketa dužan robu odmah pregledati i uočene nedostatke odmah prijaviti dostavljaču, odnosno može odbiti primitak robe ukoliko roba ima uočljive nedostatke ili je isporučena roba koja nije bila naručena.

U slučaju da u vrijeme dostave nema nikoga na navedenoj adresi, dostavna služba ostavit će obavijest o prispijeću pošiljke s kontakt telefonom na koji kupac može dogovoriti ponovni način dostave.

Ako se proizvod koji je upućen kupcu odnosno primatelju vrati u INTER LAND d.o.o. jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, kupac će o tome biti obaviješten e-mailom te će mu biti ponuđene sljedeće mogućnosti:

 • da se naručeni proizvod, na pisani zahtjev kupca e-mailom, ponovo dostavi na adresu kupca, odnosno primatelja
 • da naručeni proizvod preuzme na adresi trgovine INTER LAND d.o.o. uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja

Narudžba se poništava ukoliko kupac u roku od 3 dana ne odgovori na upućeni mu e-mail.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti, INTER LAND d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos u visini troškova dostave i ostalih manipulativnih troškova iz cjenika dostave.

U slučaju da u narudžbi postoje proizvodi koji nisu na zalihi, kupac će o tome dobiti obavijest najkasnije idući radni dan od dana naručivanja. Kupac tada može odlučiti želi li otkazati isporuku cijele ili dijela narudžbe, a ukoliko je robu platio unaprijed, razlika u uplaćenom novcu (otkazivanje jednog dijela narudžbe), odnosno cijeli iznos (otkazivanje cijele narudžbe) biti će mu vraćen na račun naveden prilikom narudžbe u roku od 3 radna dana.

Proizvodi će biti zapakirani u originalnu zaštitnu ambalažu koja se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. U cijenu pojedinačnog proizvoda nije uključena cijena dostave, osim ukoliko nije drukčije naznačeno (naznaka „besplatna dostava“).

Trošak dostave obračunava se u skladu sa cjenikom dostave.

Pri narudžbi u iznosu manjem od 40,00 eura (301,38 kn) vrijedi ovaj cjenik:

 • Paket do 10 kg težine: 4,60 eura (34,66 kn) s PDV-om
 • Paket od 10,01 do 19,99 kg: 5,50 eura (41,44 kn) s PDV-om
 • Paket od 20,00 do 39,99 kg: 6,50 eura (48,97 kn) s PDV-om

Tečaj: 1 euro = 7,53450 kn

Najveća težina 1 paketa kojeg šaljemo je 25 kg.

Kod narudžbe ukupne težine veće od 25 kg, naručeno se pakira u dva ili više paketa.

Za narudžbe iznad 40 Eura, a težina paketa ne prelazi 10 kg (pakirano u 1 paket), troškove dostave na području Republike Hrvatske snosi Inter-land d.o.o.

 

Za pakete težine veće od 40 kg kontaktirat će Vas naš operater s točnim iznosom cijene dostave.

 

12. MATERIJALNI NEDOSTACI PROIZVODA

INTER LAND d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim Internet stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da pri preuzimanju proizvoda, kupac ustanovi da je paket fizički oštećen prilikom transporta ili pokazuje znakove otvaranja, kupac treba odbiti preuzimanje paketa. Savjetujemo kupcu da nas kontaktira kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Pri primitku pošiljke provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu te je kupac dužan usporediti primljene artikle s računom. Ukoliko nešto nedostaje ili proizvod ima skriveni nedostatak (nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja pošiljke) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda, dužan je u roku od 2 dana od dana zaprimanja proizvoda, obavijestiti prodavatelja putem telefona (042/798-005) ili elektronske pošte (shop@inter-land.hr) o nedostatku te dogovoriti preuzimanje i zamjenu pogrešno isporučenih ili neispravnih proizvoda. Nakon tog roka, reklamacije se više neće uvažavati.

 

13. JAMSTVO ZA PROIZVODE

Svi mehanički proizvodi (role, indikatori, svjetiljke i dr.) prikazani na  online trgovini www.inter-land.hr imaju jednogodišnje jamstvo.

Prilikom kupovine mehaničkoga proizvoda INTER LAND d.o.o. će kupcu izdati Jamstveni list sa jasno navedenim Jamstvenim uvjetima te rokom jamstva kao i fiskalizirani Račun za kupljene proizvode. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list cijelo vrijeme jamstvenog roka. Račun i jamstveni list su jedini dokumenti s kojim kupac može ostvariti svoja prava.

INTER LAND d.o.o. na artikle koje su naš vlastiti brend daje najmanje jednogodišnje jamstvo, te garantira isporuku rezervnih dijelova aktualnih modela u što kraćem roku ukoliko dođe do loma na bilo koji način.

Ovom uslugom želimo vam ponuditi 100% povjerenje u brend i trgovinu s kojom poslujete.

 

14. POVRAT ILI ZAMJENA PROIZVODA

U slučaju da pri preuzimanju proizvoda, kupac ustanovi da je paket fizički oštećen prilikom transporta ili pokazuje znakove otvaranja, kupac treba odbiti preuzimanje paketa.

U slučaju pogrešno isporučenih ili neispravnih proizvoda, kupac ima pravo na zamjenu ili povrat. Kako bi ostvario pravo na zamjenu ili povrat proizvoda, kupac je dužan u roku od 2 dana od dana zaprimanja proizvoda, obavijestiti prodavatelja putem telefona (042/798-005) ili elektronske pošte (shop@inter-land.hr) o nedostatku, te dogovoriti preuzimanje i zamjenu pogrešno isporučenih ili neispravnih proizvoda.

Troškove povrata i/ili zamjene pogrešno isporučenih ili neispravnih proizvoda snosi prodavatelj. Vraćeni pogrešno isporučeni proizvodi moraju biti kompletni, u dobrom stanju, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom (uključujući kopiju računa), neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. Svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen, ne smije biti uklonjena ili oštećena. Kupac je proizvode dužan vratiti na adresu: INTER LAND d.o.o., Eugena Kumičića 70, 42000 Varaždin.

Savjetujemo:

Dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na www.inter-land.hr prilikom izbora proizvoda.

Prije potpisivanja dostavnog lista ne preuzimajte paket, već ga u prisustvu dostavljača otvorite i provjerite vanjski izgled naručene robe u paketu, a pogotovo ukoliko paket pokazuje vidna oštećenja. Ako roba ima vidna oštećenja, nedostatke ili se radi o robi koju niste naručili molimo da paket ne preuzimate - dostavljač će ga vratiti nama, a naša korisnička podrška kontaktirat će vas kako biste dogovorili novu dostavu ispravne robe ili eventualni povrat sredstava u slučaju da roba koju želite naručiti nije raspoloživa.

Obratite nam se na info broj 042/798-005 ili e-mail adresu shop@inter-land.hr za obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.

 

15. PISANI PRIGOVOR POTROŠAČA

U slučaju da je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan, može uputiti pisani prigovor prodavatelju kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu sukladno čl. 10. st. 1. - 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) na jedan od načina:

 • u našoj trgovini na adresi Eugena Kumičića 70, 42000 Varaždin
 • dostaviti poštanskim putem na adresu
  INTER LAND d.o.o., Eugena Kumičića 71, 42000 Varaždin

Sukladno čl. 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), na pisani prigovor INTER LAND d.o.o. očitovat će se odgovorom u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora od strane kupca.

U pisanom prigovoru kupac mora navesti svoje ime i prezime te adresu za dostavu odgovora, te ukoliko se radi o prigovoru vezanom uz narudžbi robe, broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.

Također sukladno čl. 10 st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) na fiskaliziranom računu koji kupac dobije uz kupljene proizvodejasno je navedena obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora. Evidencija prigovora i način rješavanja prigovora čuvaju se na trajnom mediju na lokaciji Eugena Kumičića 71, 42000 Varaždin sukladno odredbi čl. 10. st. 6. Zakona o zaštiti potrošača.

Za telefonske upite, komentare, sugestije i prigovore korisnička služba INTER LAND d.o.o. stoji na usluzi i na info telefonu: 042/798-005.

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti putem linka https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 

16. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Narodne Novine“ broj 41/14, čl.72., st.1), kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana.

Kako bi ostvario pravo na raskid ugovora, kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci o raskidu ugovora i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Pismenu obavijest o namjeri jednostranog raskida ugovora kupac mora poslati prodavatelju na jedan on načina:

Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. ovoga Zakona, vratiti kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

Iznimno, prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat kupčeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac je dužan vratiti prodavatelju naručene proizvode koji moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako kupac vraća otpakirani proizvod oštećene ambalaže, a proizvod nije koristio, kupac snosi troškove dostave, a prodavatelj će mu vratiti plaćeni iznos umanjen za 25 %.

Ako kupac vraća otpakirani proizvod neoštećene ambalaže, a proizvod je koristio, kupac snosi troškove dostave, a prodavatelj će mu vratiti plaćeni iznos umanjen za 50 %.

Proizvod za kojeg kupac nema originalnu ambalažu, račun, garanciju ili svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila uz proizvod nakon preuzimanja, prodavatelj nema obavezu preuzeti u povratu te nema obvezu povrata uplaćenog iznosa za robu.

Proizvod koji je oštećen nestručnom uporabom, prodavatelj nema obavezu preuzeti u povratu te nema obvezu povrata uplaćenog iznosa, a proizvod će biti vraćen kupcu o njegovom trošku.

Stanje korištenog proizvoda ili ambalaže će procijeniti prodavatelj.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

-       predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

-       predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

-       predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

 

17. PRIMJENA UVJETA PRODAJE

Korištenjem usluga INTER LAND d.o.o. online trgovine prihvaćate ove Uvjete prodaje. Ako niste suglasni s uvjetima, nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode.

Ova internet stranica sadrži informacije o proizvodima i uslugama INTER LAND d.o.o. trgovine te služe kao elektroničko prodajno mjesto – online trgovina.

INTER LAND d.o.o. ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove internet stranice te korištenjem informacija s ove internet stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

 

18. ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio ugovora.

 

U Varaždinu, 1. siječnja 2023.